JAK WYGLĄDA ZAKUP MIESZKANIA NA RYNKU PIERWOTNYM?

Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych życiowych decyzji, której towarzyszą wątpliwości i pytania. W poniższym tekście przeczytacie jak się do niego przygotować, jak wyglądają poszczególne etapy i co im towarzyszy.

WYBÓR NIERUCHOMOŚCI

 Dla wielu osób, przy wyborze własnego „M” podstawowymi kryteriami będą:

  • cena

  • powierzchnia

  • lokalizacja

Na początku warto zająć się przeglądem oferty w internecie, w ten sposób najszybciej dowiemy się o budowanych przez deweloperów inwestycjach. Przeglądając ofertę, wstępnie możemy wytypować interesujące nas budowy. W kolejnym kroku dobrze jest dowiedzieć się o nich jak najwięcej tj. sprawdzić infrastrukturę dookoła: sklepy, szkoły, przedszkola, przystanki komunikacji miejskiej, itp.

KONTAKT Z BIUREM SPRZEDAŻY

Kolejnym krokiem jest kontakt z biurem sprzedaży. Z pracownikiem dewelopera, który buduje interesującą nas inwestycję umawiamy się w biurze sprzedaży. Firma Rodźko Dewelopment posiada biura sprzedaży przy każdej budowie, można więc umówić się bezpośrednio przy interesującym nas budynkiem i co ważne…również w weekend. Nasze biuro czynne jest przez 7 dni dni w tygodniu.

Na spotkaniu z pracownikiem biura sprzedaży, warto zapoznać się z prospektem informacyjnym, który pozwoli dowiedzieć się między innymi:

  • czy przeciwko deweloperowi nie toczy się postępowanie egzekucyjne

  • czy deweloper ma pozwolenie na budowę

  • czy posiada doświadczenie (jego poprzednie inwestycje)

  • jaki jest termin ukończenia inwestycji i przeniesienia praw własności

  • kto finansuje budowę i jak zabezpieczone są interesy nabywców

     

REZERWACJA MIESZKANIA

Jeżeli nie jesteśmy pewni swojej decyzji i chcemy się jeszcze zastanowić, możemy dokonać rezerwacji mieszkania. W umowie określamy, które mieszkanie wybieramy, ustalamy cenę oraz daty, w których przystąpimy do podpisania umowy deweloperskiej. W Rodźko Dewelopment obowiązuje opłata rezerwacyjna, a termin w jakim obowiązuje ustalany jest indywidualnie. Podpisując taką umowę mamy jeszcze trochę czasu na dokładne przeanalizowanie zakupu czy sprawdzenie zdolności kredytowej w przypadku zakupu na kredyt. Podpisując ten rodzaj umowy, niczym nie ryzykujemy, w przypadku jej wygaśnięcia lub rozwiązania firma Rodźko Dewelopment zwraca ją w całości.

PODPISANIE UMOWY DEWELOPERSKIEJ

Jesteśmy już pewni, że wybraliśmy mieszkanie marzeń nadeszła pora na podpisanie umowy deweloperskiej. Odpowiednio wcześniej powinniśmy otrzymać jej wzór wraz z prospektem informacyjnym. Najważniejsze w treści umowy jest zobowiązanie obydwu stron do zawarcia ostatecznej umowy, przenoszącej własność lokalu. Znajdują się tam również informacje takie jak: cena nieruchomości, jej lokalizacja, terminy kolejnych wpłat/transz, skutkach zmiany terminu zakończenia inwestycji, warunkach rozliczenia niezgodności z projektem, terminem i warunkach odbioru oraz konsekwencjach wycofania się z umowy. Umowa deweloperska zawierana jest w formie aktu notarialnego. Przy umowach zawieranych z Rodźko Dewelopment obowiązuje system płatności 10/90 tzn. kupujący wpłaca 10% wartości mieszkania po podpisaniu umowy deweloperskiej, a resztę kwoty po oddaniu budynku do użytkowania. Nie ma znaczenia czy nabywamy mieszkanie ze środków własnych czy posiłkujemy się kredytem hipotecznym. Jeśli chcemy nabyć mieszkanie z pomocą kredytu hipotecznego, w biurze Rodźko Dewelopment mamy do dyspozycji doradcę finansowego, który bezpłatnie pomoże we wszelkich formalnościach z tym związanych.

ODBIÓR MIESZKANIA

Gdy deweloper poinformuje nas o zakończeniu budowy, umawiamy się na odbiór mieszkania. Wraz z kierownikiem budowy udajemy się do naszego „M”, aby sprawdzić czy standard wykończenia jest zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie. Na tym etapie weryfikujemy również czy nasze mieszkanie nie posiada wad. Jeżeli nie mamy zastrzeżeń podpisujemy protokół zdawczo-odbiorczy i otrzymujemy klucze. Od tego momentu liczony jest czynsz i opłaty za wszystkie media. 

PODPISANIE UMOWY PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI

Jeśli odbiór mieszkania mamy już za sobą, możemy przystąpić do podpisania umowy przeniesienia własności. W Rodźko Dewelopment pracownik działu sprzedaży umówi dla kupującego dogodny termin w kancelarii notarialnej i dostarczy tam wszelkie niezbędne dokumenty. W chwilą podpisania tej umowy, wszystkie prawa i obowiązki związane z lokalem przechodzą na kupującego. Oczywiście przed jej podpisaniem, notariusz w obecności kupującego oraz przedstawiciela dewelopera odczyta całą treść umowy. Po jej wysłuchaniu notariusz odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości związane z umową. To notariusz zajmuje się formalnościami, przed wręczeniem umowy do podpisu sprawdzi stan księgi wieczystej a po podpisaniu złoży wniosek o założenie nowej księgi lokalowej dla zakupionego mieszkania. Na życzenie klienta notariusz może złożyć także wniosek o wpis hipoteki obciążającej nasze nowo zakupione mieszkanie (jeżeli było ono nabyte na kredyt).